Tin Game

Danh từ của destroy là gì? Word Families của destroy và cách dùng?

Destroy là loại từ gì? Cách phát âm & Ý nghĩa

Destroy là từ loại gì? Cách phát âm và ý nghĩa.

Destroy là một từ động trong ngôn ngữ Anh.

Phát âm của phá hủy theo phiên âm như sau:

 • UK: /dɪˈstrɔɪ/.

 • US: /dɪˈstrɔɪ/.

 • Ý nghĩa của động từ phá hủy và ví dụ:

  Destroy (v): Phá hủy, tàn phá, tiêu diệt, huỷ hoại.

  Ex:.

 • Tòa nhà bị hoàn toàn phá hủy bởi đám cháy.

 • Một số nơi sống đã bị tàn phá hoàn toàn.

 • Trận động đất đã gây thiệt hại hoặc phá hủy vô số ngôi nhà.

 • Thất bại đang từ từ làm hủy hoại anh ta.

 • Danh từ của destroy là gì? Cách dùng thế nào?

  Khi chuyển từ động từ “destroy” sang danh từ, ta sử dụng danh từ “Destruction” để chỉ sự phá huỷ, phá hoại, tiêu diệt.

  Phá hủy (n) – /dɪˈstrʌkʃn/.

  Ý nghĩa của destruction: Sự phá phách, sự phá đi, sự diệt vong, trạng thái bị hủy hoại.

  Sự phá hủy được sử dụng trong một số tình huống được minh họa qua ví dụ dưới đây:

  Ex:.

 • Trận động đất gây ra tổn thất về sinh mạng và phá hủy tài sản.

 • Anh ta đã chứng kiến sự phá hủy đa phần tác phẩm của mình trong một vụ cháy tại studio.

 • Các word families của destroy

  Tập hợp các từ trong word family có điểm chung là chúng đều xuất phát từ một từ gốc. Bằng cách thêm tiền tố hoặc hậu tố vào từ gốc, chúng ta có thể tạo ra các từ mới thuộc từ loại như danh từ, tính từ, trạng từ,…

  Bài HOT 👉  Log acc là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của log acc

  Trong tình huống này, chúng ta xem từ “destroy” như một từ gốc, bảng dưới đây tổng hợp các từ cùng ngữ nghĩa với “destroy”.

  Verbs (động từ)

  Noun (danh từ)

  Adjective (tính từ)

  Adverb (trạng từ)

  Destroy

  Destruction

  Destroyer

  Destructive

  Indestructible

  Giải nghĩa:.

  Destroy (v): Phá hủy, diệt trừ.

  Phá hủy (n): Sự hủy diệt, tiêu hủy.

  Các từ destroy và destruction đã được định nghĩa và nghiên cứu ở phần trên. Ngoài ra, ta cần hiểu thêm nghĩa của các từ destroyer, destructive và indestructible.

 • Destroyer (n) – /dɪˈstrɔɪə(r)/: Người phá hoại, người phá huỷ, người tiêu diệt.

 • Destructive (a) – /dɪˈstrʌktɪv/: Gây hủy hoại, phá phách, triệt hạ.

 • Indestructible (a) – /ˌɪndɪˈstrʌktəbl/: Không thể bị phá hủy, không thể bị tiêu diệt, vô cùng bền vững.

 • Một số ví dụ câu:Input: Anh ấy là một người đàn ông đáng tin cậy.Output: Anh ấy là một người đàn ông đáng tin cậy.Input: Cô gái đó có mái tóc đen dài.Output: Cô gái đó có mái tóc đen dài.Input: Hãy đọc sách này để tăng kiến thức của bạn.Output: Hãy đọc cuốn sách này để gia tăng hiểu biết của bạn.Input: Tôi muốn mua một chiếc điện thoại mới.Output: Tôi muốn sắm một chiếc điện thoại mới.Input: Bạn có muốn đi xem phim không?Output:

 • Đường là kẻ phá hủy cho răng khỏe mạnh.

 • Họ không đặt suy nghĩ về sự hủy hoại và phá phách mà những từ ngữ của họ gây ra.

 • Hộp nhựa mà gần như không thể phá hủy.

  Bài HOT 👉  ĐịNh Nghĩa hiệu ứng TổNg Giá Trị CủA Khái NiệM Này. Đây Là Gì hiệu ứng
 • Thông qua bài viết trên Monkey, chúng tôi đã chỉ ra rằng danh từ cho “destroy” là “destruction”. Bên cạnh đó, việc hiểu nghĩa và cách sử dụng của nhiều từ liên quan cũng rất quan trọng, đó là một kỹ năng học hỏi cần thiết cho người học tiếng Anh. Chúng tôi hy vọng bạn đã thu thập được thêm nhiều kiến thức hữu ích!

  Style TV

  Style TV là kênh truyền hình chuyên sâu về đề tài phong cách sống, phong cách tiêu dùng, giải trí.

  Related Articles

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Back to top button