Tin Game

Spin-off là gì? Cách thức và quá trình hình thành doanh nghiệp Spin-off

Spin-off là gì? Cách thức và quá trình hình thành doanh nghiệp Spin-off

Hình minh họa (Nguồn: canadiangameshows.Fandom.Com).

Spin-off

Spin-off hay còn được gọi là “spin-out”, là việc tổ chức mẹ (Parent Organization – PO) thành lập một pháp nhân độc lập để tận dụng tài sản trí tuệ.

Sau khi thành lập công ty, PO sẽ chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ liên quan để phát triển spin-off thương mại.

Cách thức tạo ra công ty Spin-off

Một công ty phát triển từ công ty mẹ thông thường sẽ được tạo ra theo hai phương pháp:

Một tổ chức mới đã được thành lập, tách ra từ một tổ chức mẹ và nhận được sự đầu tư vốn, nhân lực và trí tuệ từ tổ chức mẹ. Mục tiêu của công ty spin-off này là tiếp tục phát triển và thương mại hóa các quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra và chuyển giao từ tổ chức mẹ.

Tổ chức mẹ cũng chuyển giao cho các pháp nhân mới nhiệm vụ và rủi ro liên quan đến việc thương mại hóa tài sản trí tuệ, cùng với việc chuyển giao các tài sản vô hình có liên quan.

• Một công ty spin-off có thể được thành lập bởi một người độc lập với công ty mẹ, nhằm tận dụng quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp phép bởi chủ sở hữu quyền.

Thường thì, trong thực tế, các tổ chức nghiên cứu thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư mạo hiểm đối với việc đầu tư vào việc phát triển tài sản trí tuệ do tổ chức nghiên cứu tạo ra. Đây là các công ty “khởi nghiệp” đa dạng, thường có mục tiêu thương mại hóa và đưa sản phẩm của mình ra thị trường.

Bài HOT 👉  Nhân vật phản diện – ta nhìn nhận họ như thế nào cho đúng? (P.1)

Quá trình hình thành doanh nghiệp spin-off

Quá trình hình thành công ty con tách rời bao gồm bốn giai đoạn.

Giai đoạn 1: Xây dựng ý tưởng kinh doanh dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá khả năng thương mại hóa từ khía cạnh của nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn 2: Tạo ra các dự án đầu tư từ những ý tưởng kinh doanh: Xem xét và chuyển đổi những ý tưởng có khả năng nhất thành các dự án đầu tư.

Giai đoạn 3: Thành lập công ty khoa học từ những dự án đầu tư trước đó.

Giai đoạn 4: Tiếp tục hoàn thiện và củng cố sự phát triển của doanh nghiệp bằng cách chứng minh giá trị kinh tế mà các doanh nghiệp thừa kế từ công nghệ khoa học đã tạo ra.

Style TV

Style TV là kênh truyền hình chuyên sâu về đề tài phong cách sống, phong cách tiêu dùng, giải trí.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button